Política de Privacitat

1. AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L.

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que eimasana.com és un domini de l’empresa ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L., amb domicili social a LLEIDA, PARC INDUSTRIAL Entrevies, C / AGUSTÍ CLAVERIA, NAU 17 i amb telèfon 973211088. La societat es denomina ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. amb CIF B25201567 que figura inscrita el Registre Mercantil de Lleida, Foli 137 del Tom 385 General, Llibre 36 de Societats del Registre Mercantil de la província de Lleida, Sec. 3a, Full 543.

NORMES D’UTILITZACIÓ

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades, i l’ordre públic. Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos, i també logotips,  marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. és titular o llicenciatària legítima. Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’ autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de máxima qualitat. De tota manera, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat. ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links. ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències,  sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat del lloc web.

– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats. Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “Robots”, “spiders”, o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol una altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

ABAST DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol un altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L., amb domicili social a LLEIDA, PARC INDUSTRIAL Entrevies, C / AGUSTÍ CLAVERIA, NAU 17, CIF B25201567, i correu electrònic eimasana@eimasana.com

QUÈ DADES PERSONALS ES RECULLEN I FINALITAT DELS MATEIXOS?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Alta de client Nom, cognoms, mail telèfon, adreça i dades de facturació i cobrament – Creació del compte per prestar els serveis que ens sol·licita, facturació i gestions administratives. Legitimat per la relació contractual – Enviament d’informació, legitimat per la seva consentiment La nostra empresa
Formulari de contacte WEB Nom i mail – Respondre a la seva consulta. Legitimat per la seva sol·licitud prèvia. – Enviament d’informació, legitimat per el seu consentiment. La nostra empresa.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

PER QUÈ RAÓ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1. En compliment d’una relació contractual.

2. Quan ens dóna el seu consentiment.

3. Per interès legítim de ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. per mostrar-li serveis,  productes i iniciatives que puguin interessar

4. Compliment d’obligacions imposades per llei. Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: PARC Industrial Entrevies, C / AGUSTÍ CLAVERIA, NAU 17, 25191 LLEIDA, ESPANYA

DADES NO PERTINENTS

ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A QUI COMUNICAREM LES DADES?

ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

MESURES DE SEGURETAT

ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom de usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

Dret Continguts Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionats per ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. CORREU ELECTRÒNIC eimasana@eimasana.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.  
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Pot sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos: – Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades – Quan ELECTRICITAT INDUSTRIAL MASANA S.L. no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.  
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.